Μ. Λατσαράτο: “Μόνο ο λαός μπορεί να αντιταχθεί στο χρέος”