Ο “αυτοκράτωρ” λαός και η πολιτική του αξιοπρέπεια: διαβάζοντας μία επιστολή