Ο “κομμουνιστικός ορίζοντας”, η ισότητα και η δημοκρατία