Ο “φίλος του λαού”

September 20, 2014 Printed Greek Press Clipping