“Προπαγάνδα μέσα από μια οθόνη που μας παρακολουθούν”