Συγκροτώντας έναν νέο χώρο για τις αριστερές πολιτικές στην Ευρώπη