Την “επόμενη μέρα” ο λαός χρειάζεται πιο ισχυρό ΚΚΕ

December 18, 2014 Printed Greek Press Clipping