ΧΑΜΕ ΠΑΣΤΟΡ: Απαραίτητη μία ευρεία και πλουραλιστική συμμαχία